Ko mēs darām?

Atbalsts kultūrai un latviešu sabiedrībai

2014 / 2015. gadā atbalstītie sarīkojumi, projekti deju kopas un kori

 • Ar EUR 400,- atbalstījām Štutgartes valsts svētku sarīkojumu
 • Ar EUR 400,- atbalstījām sieviešu kori "Silava"
 • Ar EUR 400,- atbalstījām Kaspara Paegles Novusa sporta iniciātīvu
 • Pašu rīkots valsts svētku sarīkojums Bonnā
 • Ar EUR 400,- valsts svētku sarīkojums Hamburgā

Liels notikums 2015. gadā bija Eiropas Latviešu Apvienības (ELA) rīkotie kultūras svētki Briselē (ELKS). LKV ir ELA biedru organizācija.

 • Ar EUR 1000,- atbalstījām Minsteres deju kopas "MiLaDeKo" piedalīšanos ELKS
 • Ar EUR 1000,- atbalstījām kora "Silava" piedalīšanos ELKS
 • Ar EUR 4500,- atbalstījām ELKS tieši
 • Ar EUR 1000,- atbalstījām Minsteres bērnu deju kopas "Dancītis" piedalīšanos jaunatnes diesmu svētkos Rīgā

Kultūra - ilgstoši

 • Uzturam plašāko latviešu bijušās trimdas bibliotēku ārzemēs
 • Glabājam trimdas laika dokumentu arhīvu
 • Kopā ar Latviešu Preses biedrību gādājam par rakstnieku Zentas Mauriņas un Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas istabām
 • Sadarbībā ar latviešu organizācijām Anglijā un Zviedrijā izdodam nedēļas laikrakstu 'Brivā Latvija', kas nu jau gadu desmitus ir sazināšanās līdzeklis Eiropas latviešiem

Bērnu nometnes

Daudzus gadus esam finansiāli atbalstījuši jau 1979. gadā dibināto "Eiropas Vasaras skolu". Tajā mācās latviešu bērni gan no Latvijas, gan no ārzemēm. 2015. gādā arī atbalstīta biedrības "Latgaļu Sātas" nometne:

 • Latgaļu tradīcionālo prasmju darbnīca bērniem

Iestāšanās biedrībā

LKV darbībai ir nepieciešami līdzekli. Kopš Latvijas neatkarības to sagāde ir radušās grūtības. Ir pilnīgi saprotams, ka prioritāte ir dzimtenē esošo radu, draugu un daudzu citu nepieciešamu vajadzību atbalstīšanā. Mēs esam centušies izdzīvot no sataupītiem ziedojumiem vai novēlētiem mantojumiem. Mēs būtu pateicīgi, ja Jūs iestātos biedrībā Latviešu Kopība Vācijā, samaksājot gada biedra maksu: tikai EUR 24,00, bet pensionāriem - EUR 12,00. Tāpat mēs būsim pateicīgi, saņemot ziedojumus vai arī kādu novēlējumu. Maksājumus var izdarīt uz sekojošu bankas kontu:

Lettische Gemeinschaft in Deutschland e.V.
Sparkasse Münsterland-Ost
IBAN: DE47 4005 0150 0000 3977 86
BIC: WELADED1MST