LKV vēsture

Latviešu Kopība Vācijā...

... ir dibināta uz pamatiem, kuri laika tecējumā nemainās:

  • vienot un uzturēt latviešu sabiedrību Vācijā
  • saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūru
  • rūpēties par izglītību, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi
  • sadarboties ar Latviju, lai palīdzētu tai veidoties par demokrātisku un tiesisku valsti